Malaysia Wajibake Siswa Sinau Basa Jawa ing Sekolahan

Sala, Pamerintah Nagara Bageyan Malaka, Malaysia, bakale nggawe ada-ada supaya Basa Jawa dadi basa pasrawungan padinan ing nagara kasebut. kahanan ini amarga ing laladan nagara kasebut akeh masyarakat kang asline isih tedhak turune wong Jawa.
Menteri Pendidikan Negara Bagian Malaka panjenenganipun Datuk Wira Haji MD Yunos Bin Husin dhawuh, setuhune Basa Jawa ing Malaka wis dadi basa padinan.Amarga ing Malaka akeh wargane kang sejatine isih tedhak turune wong Jawa.
Ananging ing keri-keri iki, Basa jawa wis wiwit dikiwakake, jalaran akeh para kadang anom sing ora mangerteni sejatine budaya Jawa kasebut. Kadang anom asring nganggo Basa Melayu tinimbang Basa Jawa aneng pacelathon saben dinane.
"Basa Jawa ing Malaka iku prelu diregenerasi, jalaran ing Malaka kita akeh nduweni kasunyatan kang padha karo budaya Jawa, utamane Sala lan Jogja, mula kanthi pangangkah iki kita sowan menyang kene", atur pangandikane nalika ditemoni ing Sala (ari Soma titimangsa 26 sasi Mei warsa 2014).
Nanging piyambake durung bisa ngendika sing luwih jangkep ngenani konsep pawiyatan Basa Jawa ing Nagara Bageyan Malaka. Malah piyambake kepengin luwih akeh anggone nyinaoni budaya Jawa  ing laladan Sala sadurunge diwenehake marang wargane.
"Kita sinau dhisik, raketake kekadangan karo dhaerah-dhaerah ing pulo Jawa, sakwise kita wulangake budaya jawa kasebut marang wargane dhewe", panjlentrehe.
ing liya wektu, Kepala Dinas Kebudayaan  dan Pariwisata (Disbudpar) kutha Sala Eny Tyazni Suzana paring pangandikan, nganti saiki dheweke paring pambiji positif ada-ada saka Menteri Pendidikan Nagara Bageyan Malaka kasebut.
Miturut Dheweke, durung ana prakara kang nyimpang kang prelu dicubriya dening Pemerintah Kutha Sala, ngenani konsep pawiyatan Budaya Jawa ing Nagara Jiran kasebut.
Piyambake paring pangandikan, sowane Menteri Pendidikan Malaka ing kutha Sala iki lagi wae mlebu ing fase Penjajagan durung nganti tumekan babagan ngrembug proses kerja bareng apa dene kekadangan kang luwih raket antarane panggonan kekarone.
"Kita becike paring panyana kang positif dhisik babagan prakara iki, kita kudu yakin dheweke ora bakal matenke basane awake dhewe dadi basane, dheweke mung ngrasa nduweni kabudayan kang padha" panjlentrehe.
kapethik kanthi sethithik owah-owahan saka sindonewsMalaysia Wajibkan Siswa Belajar Bahasa Jawa di Sekolah

SOLO - Pemerintah Negara Bagian Malaka, Malaysia, bakal mengajarkan Bahasa Jawa sebagai bahasa pergaulan sehari-hari warga di negara itu. Hal itu dilakukan, karena di negara bagian itu banyak masyarakat yang berasal dari suku Jawa.

Menteri Pendidikan Negara Bagian Malaka Datuk Wira Haji MD Yunos Bin Husin mengatakan, bahasa Jawa di Malaka sebenarnya sudah menjadi bahasa sehari-hari. Karena di kawasan Malaka, banyak warganya yang merupakan keturunan Jawa.

Namun akhir-akhir ini, bahasa itu sudah mulai ditinggalkan, karena banyak generasi muda yang tidak mengerti akan budaya Jawa tersebut. Para generasi muda lebih sering menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupannya sehari-hari.

“Bahasa Jawa itu perlu diregenerasi di wilayah kami, karena di wilayah kami banyak kesamaan dengan budaya Jawa, terutama Solo dan Jogja, dengan alasan itulah kami datang ke sini,” katanya, saat ditemui di Solo, Senin (26/5/2014).

Akan tetapi pihaknya belum berbicara lebih detail mengenai konsep pembelajaran bahasa Jawa di Negara bagian tersebut. Pihaknya justru ingin mempelajari budaya Jawa lebih detail terlebih dahulu, sebelum nantinya diajarkan kepada warganya.

“Kita belajar dahulu, tingkatkan kerjasama dengan daerah-daerah di Pulau Jawa. Setelah itu, kita akan ajarkan budaya itu kepada warga kami,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Solo Eny Tyazni Suzana menyatakan, hingga kini pihaknya menilai positif rencana Menteri Pendidikan Negara bagian Malaka tersebut.

Menurutnya, belum ada hal-hal yang menyimpang yang perlu dicurigai oleh Pemerintah Kota Solo, mengenai konsep pengajaran budaya Jawa di negeri Jiran tersebut.

Dia mengatakan, kunjungan menteri pendidikan di Kota Solo itu juga baru masuk pada tahap penjajagan. Belum sampai membicarakan proses kerjasama antara kedua wilayah yang ada.

“Kita saat ini berpikir positif dahulu, kita yakin mereka tidak akan mematenkan bahasa kita di negera mereka, mereka hanya merasa memiliki budaya yang sama,” tukasnya.

source: http://daerah.sindonews.com/read/867351/22/malaysia-wajibkan-siswa-belajar-bahasa-jawa-di-sekolah-1401095817